15.9 C
New York
Sabtu, 14 Mei 2022

Gunung Aniji

Gunung Aniji :
Sateuacan tahun 1932 ( jaman pemberontakan )    aya hiji gunung tempat na para masyarakat ( desa linggamukti kiwari ) ngatur siasat kanggo gerakan grilia,pager betis sareng pager sisir di kawasan gunung pines atanapi mengger buntu . oge eta gunung dijanteunkeun hiji tempat kanggo panyumputan masyarakat dina waktos ngalawan kolonial oge pemberontak ( gorombolan katelahna )  . teu siang teu wengi eta gunung sok di anggo kegiatan atanapi aktifitas masyarakan kanggo bajoang .  tah di lamping gunung ( kaki gunung eta ) tinggal hiji tokoh wastana bah aniji kalih bojona ibu sari . anjeuna katelah jalmi nu elmu kanuragan tur kasomeahan sareng kabageran nana teu bireuk deui ti papada masyarakat pajuang . manteuna sok tangtos ngiring aub dina kagiatan pager betis/sisir sareng grilia oge elmu silatna janteun ajenan kanggo para pajuang . anjeuna oge jalmi nu sok merhatoskeun kana katuangan oge leueuteun kanggo para pajuang . teu kedah dipiwarang teukedah disuhungkeun . anjeuna nu sok langsung nyayogikeun  . sarupaning sampeu ,gedang ,lalawuhan oge cai nu sayogi di kebon anjeuna . teu hilap oge sakedik kedikeun anjeuna sok ngamalkeun seni bela diri pencak silatna ka para pajuang . sapeninggal anjeuna ti saatos tahun 1932 kanggo ngenang sareng pangajen ka abah aniji . nya eta gunung nu tadina namina menger buntu / gunung pines dinamian gunung aniji dugi ka kiwari . malah manteun bah aniji di makamkeun nana pas di kaki gunung aniji pisan . nu alhamdulillah dugi ka kiwari masih kajaga eta makam na . oge di gunung aniji seueur oge situs" peninggalan jaman kolonial sapertos makam" sareng goa" peninggalan jaman kolonial sareng gorombolan . malah mandar warga masyarakat desa linggamukti kiwari kantos mendakan mortir/granat di eta gunung . sareng salah sawios tokoh Masyarakat kp tabrik alm bapak oto . anjeuna kantos mendakan tina perjalanan nana bade angkat ka kebon tabuh 02:00 nu eta waktos teh dina emutan anjeuna sasangkian tos manjing ka waktos pajar da ku koneas na manjingna panon poe tos katinggal caang ku anjeuna . dina waktos eta anjeuna mendakan seueur pasukan nu ngganggo anggoan tentara jaman kapungkur sareng pirarayan nana katinggal sapertos urang deungeun ( walanda ) . nu nuju lari arangkat ka gunung aniji . di taros ku anjeuna ge teuaya anu ngawaler hiji oge bari rupi rarayna pias kacida . saur manteuna

Sumber :
– aki adang ( mantan pajuang jaman gorombolan )
– abah samon ( mantan gorombolan ) 
Nu Alhamdulillah dugi ka kiwari masih jumeneng 11 februari 2020

Most Popular

Peresmian Pantai Sayangheulang

Pantai Sayang Heulang yang berada di Garut bagian selatan sudah rampung ditata ulang, dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Peresmian itu disambut...

Taman Air Pasir Intan

Waterpark Pasir Intan yang ada di Kampung Nagrog Selaawi Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Waterpark Pasir Intan dibuka sejak Juni 2018, sebelum menjadi wahana...

Taman Air Danau Dariza

Taman Air Danau Dariza berlokasi di Danau Dariza Resort & Hotel yang menjadi salah satu hotel yang paling unik dan yang paling populer di...

Padepokan Sobarnas

Bagi yang ingin menikmati keindahan dan keanekaragaman seni di Garut, sebenarnya tidak harus jauh-jauh mencari sampai ke pelosok desa atau kecamatan. Tidak jauh dari...

Recent Comments